வெள்ளி, 1 ஆகஸ்ட், 2014

1/8/2014 சிறப்புச் சொற்பொழிவுப் புகைப்படங்கள்!


தூவல் இலக்கிய வட்டத்தின் சார்பாக வரவேற்புரையாற்றும் கவிஞர் தி. வரதராஜ பெருமாள்...
---


சுப்பிரமணிய அடிகளாரைப் பற்றி பாவலர், சித்தமருத்துவர் வரதராஜன் அவர்கள் பேசுகிறார்...
---


சிறப்புச் சொற்பொழிவாளர் சுப்பிரமணிய அடிகளார் மற்றும் அடிகளாரின் மாணவர் கண்ணன் (வலம்), வழக்குரைஞர் செ.ந. பிரசன்னம் (இடம்)
---


சிறப்புச் சொற்பொழிவாளர் சுப்பிரமணிய அடிகளார் மற்றும் அடிகளாரின் மாணவர் கண்ணன் (வலம்), வழக்குரைஞர் செ.ந. பிரசன்னம் (இடம்)
---


சித்த மருத்துவர் வரதராஜன் மற்றும் பார்வையாளர்கள்...
---


சிறப்புச் சொற்பொழிவாளர் சுப்பிரமணிய அடிகளார் மற்றும் அடிகளாரின் மாணவர் கண்ணன் (வலம்), வழக்குரைஞர் செ.ந. பிரசன்னம் (இடம்)
---


சிறப்புச் சொற்பொழிவாளர் சுப்பிரமணிய அடிகளார், வழக்குரைஞர் செ.ந. பிரசன்னம் (இடம்) மற்றும் தூவல் இலக்கிய வட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அகரம் அமுதன்...
---


வழக்குரைஞர் செ.ந. பிரசன்னம் அவர்களின் சிற்றுரை...
---


ஒருங்கிணைப்பாளர் அகரம் அமுதன் அவர்களின் சிற்றுரை...
---


ஒருங்கிணைப்பாளர் அகரம் அமுதன் அவர்களின் சிற்றுரை...
---


சிறப்புச் சொற்பொழிவாற்றுகிறார் சுப்பிரமணிய அடிகளார் அவர்கள்...
---


சிறப்புச் சொற்பொழிவாற்றுகிறார் சுப்பிரமணிய அடிகளார் அவர்கள்...
---


பார்வையாளர்கள்...


கவிஞர் தி. வரதராஜ பெருமாள் அவர்கள்...
---


பார்வையாளர்கள்...
---


பார்வையாளர்களுடன் பாவலர் வரதராஜன் அவர்கள்...
---


பார்வையாளர்கள்...
---


சுப்பிரமணிய அடிகளார் மற்றும் அகரம் அமுதன்...
---


சுப்பிரமணிய அடிகளார் மற்றும் அகரம் அமுதன்...
---


பார்வையாளர்கள்...
---


அடிகளாருடன் அன்பர்கள்...
---


அடிகளாருடன் அன்பர்கள்...
---


அடிகளாருடன் அகரம் அமுதன் அவர்கள்...


அடிகளாருடன் வரதராஜ பெருமாள்...

2 கருத்துகள்:

  1. அனைத்து குறிப்புகள் படங்கல் கண்டேன் நிகழ்வை கண்ட நிறைவு.... உங்களுக்கும் புகைப்பட கலைஞருக்கும் நன்றி.

    பதிலளிநீக்கு
  2. அனைத்து குறிப்புகள் படங்கள் கண்டேன் நிகழ்வை கண்ட நிறைவு.... உங்களுக்கும் புகைப்பட கலைஞருக்கும் நன்றி.

    பதிலளிநீக்கு